SP Leiden

SP Leiden

SP stemmers in Leiden: bedankt!

Strijd mee

SPeerpunten

Klik op de afbeeldingen om onze standpunten per thema te lezen

Wonen

Een huis om in te wonen moet betaalbaar blijven. Nu worden te veel woningen gekocht door investeerders die de woning voor veel geld verhuren.

Participatie

Bewoners moeten een actievere rol krijgen en meebeslissen over wat er in hun wijk gebeurt.

Zorg

De kernwaarden van de SP – solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid – zouden de basis moeten zijn voor onze samenleving, ook in Leiden. Het is ook de basis waarop zorg en welzijn voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn.

Klimaat en energie

De energietransitie moet gekoppeld zijn aan betaalbaarheid en leefbaarheid.

Armoedebestrijding

Wij willen de bezuinigingen op het armoedebeleid van de afgelopen jaren terugdraaien.

Wie zijn wij

Antoine Theeuwen

Lijsttrekker

Thomas van Halm

2 op de lijst

Inez Staarink

3 op de lijst

Sander Sauvé

4 op de lijst

Ton Rovers

5 op de lijst

Roos van Gelderen

6 op de lijst

Stefan Haas

7 op de lijst

Sam Groennau

8 op de lijst

Ries van Walraven

9 op de lijst

Muhammad Kamran

10 op de lijst